Informacje

Dotacja na Zakup zajęcy i zasiedlenie w obwodzie łowieckim nr 72 w gminie Krasocin

logo_fundusz.png

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach udzielił Tyskiemu Kołu Łowieckiemu "Tumak" dotacji w kwocie 40.000 złotych na dofinansowanie zadania: Zakup zajęcy i zasiedlenie w obwodzie łowieckim nr 72 w gminie Krasocin.

Podsypy dla bażantów

bazant_lowny_dorosly_m_10.jpg

Koledzy !

Przypominamy o przygotowaniu podsypów: ewentualne remonty, odkażenie

i podsypanie karmy.

Darz Bór

SKŁADKI + RYCZAŁT

many.jpg

W załączniku płatności dokonane do dnia 11.11.2010

Książka poleceń łowczego i informacji zarządu

Koledzy !!!

Wraz z książką pobytu na polowaniu indywidualnym znajduje się nowa książka "Poleceń łowczego i informacji zarządu" (zgodnie z uchwałami) - prosimy o zapoznawanie się z zawartymi w niej informacjami.

Znajdziecie w niej bardzo istotne kwestie np. obwody wyłączone z polowania indywidualnego, zawieszenia odstrzałów indywidualnych i wiele innych ważnych spraw.

Darz Bór

RYBY - Nasz staw - DUPINA

staw.jpg

Koledzy,

Chcielibyśmy ustalić zasady korzystania z naszego stawu na Dupinie

Prosimy o opinię i pomysły, w komentarzach, bądź na maila.

Zasady, które udało nam się zebrać z opinii różnych kolegów - poniżej.

Zwrócimy się do zarządu koła o akceptację i przyjęcie tych zasad w formie okólnika.

 

Kierownicy obwodów

kierownik_budowy.jpg

Zarząd informuje, że zostali nominowani kierownicy obwodów:

Bogadan Oleksy - Podlesie

Henryk Zachariasz - Gniotek

Józef Tworek - Murcki

Książka ewidencji pobytu myśliwych w łowisku na polowaniu indywidualnym.

Książki ewidencji pobytu myśliwych w łowisku na polowaniu indywidualnym.

Znajduje się: w skrzynce pocztowej ul. Sołtysia 135

Rachunki za tusze

Drodzy koledzy,

Termin płatności rachunku za pozyskaną zwierzynę wynosi 30 dni od daty wystawienia, brak płatności powoduje wstrzymanie odstrzału.

Istnieje możliwość otrzymywania rachunków za tusze w formie elektronicznej, osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego maila wraz z deklaracją chęci otrzymywania rachunków na swój email na adres piotr.chrobok@tumak.net

Forma ta znacznie ułatwia to odbiór rachunku i szybkość jego otrzymania.

Rachunki są drukowane w formacie PDF.

Darz Bór

Płatności - forma

Informuje się kolegów oraz osoby zainteresowane:

Wszystkie płatności na rzecz TKŁ TUMAk należy regulować wyłącznie poprzez konto bankowe (np. przelew)

Podobnie wszystkie należności na rzecz osób trzecich, TKŁ TUMAK będzie realizował wyłącznie poprzez transakcje bezgotówkowe.