bazant_lowny_dorosly_m_10.jpg

Podsypy dla bażantów

bazant_lowny_dorosly_m_10.jpg

Koledzy !

Przypominamy o przygotowaniu podsypów: ewentualne remonty, odkażenie

i podsypanie karmy.

Darz Bór