bez wedki.jpg

Walne Zgromadzenie TKŁ "TUMAK"

bez wedki.jpg

W dniu 18.04.2015 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Tyskiego Koła Łowieckiego "Tumak"

W imieniu zarządu dziękujemy kolegom za liczne przybycie !

Do zarządu zostali wybrani:

Piotr Chrobok - prezes

Henryk Zachariusz - łowczy

Bogdan Oleksy - skarbik

Dariusz Czapka - sekretarz

Andrzej Wróblewski - członek zarządu

Darz Bór